Completed Projects

Good Ambience...Right Investment...

Annai Sulochana Garden – Muthali palayam

Mahalakshmi Garden – Neelambur

Anushri Avenue – NH47

Pooncholai Garden – Kallipalayam

Pooncholai Garden – Kallipalayam Phase I

Anushri Avenue – Kallipalayam

Dollar City – Kaikola palayam

Anushri Park – NH47 – Karaiyam Palayam (Dhanam Nagar)

VPK Garden – Mylampatti

VPK Garden Extension – Mylampatti

VPK Garden – Karaiyam Palayam

VPK Enclave – Vellanaipatti